Workshop na kom se diskutovalo o rezultatima, zaključcima i preporukama za IWRM izveštaje na nivou država za reku Drinu (Bosna i Hercegocina, Crna Gora i Srbija) održan je u Hotelu Park u Beogradu 25. i 26. januara 2016. godine.

Workshop je bio dobro posećen tokom oba dana od strane stakeholder-a linijskih ministarstava, energetskih kompanija i vodopriverednih i agencija za zaštitu životne sredine sa učešćem Svetske Banke i ključnih i ne-ključnih članova Konsultanta. Zapisnik sa workshop-a je u pripremi. 

Prezentacije sa workshop-a se mogu pregledati/preuzeti na ovom linku.

Workshop u Beogradu 25.-26.Jan 2016

Workshop u Beogradu 25.-26.Jan 2016 

 

Workshop u Beogradu 25.-26.Jan 2016  Workshop u Beogradu 25.-26.Jan 2016 

Workshop u Beogradu 25.-26.Jan 2016

Workshop u Beogradu 25.-26.Jan 2016