Sastanak sa srpskim stakeholder-ima održan je 21. marta 2016. godine u 13 časova u Direkciji za vode u Beogradu. Svrha sastanka bila je diskusija o razvoju scenarija/koncepta za upravljanje vodnim resursima u slivu reke Drine. Elektroprivreda Srbije (EPS), Srbijavode, Institut za zaštitu prirode kao I MAEP I članovi konsultantskog tima su bili prisutni.  

 1

 

Workshop na kom se diskutovalo o rezultatima, zaključcima i preporukama za IWRM izveštaje na nivou država za reku Drinu (Bosna i Hercegocina, Crna Gora i Srbija) održan je u Hotelu Park u Beogradu 25. i 26. januara 2016. godine.

Workshop je bio dobro posećen tokom oba dana od strane stakeholder-a linijskih ministarstava, energetskih kompanija i vodopriverednih i agencija za zaštitu životne sredine sa učešćem Svetske Banke i ključnih i ne-ključnih članova Konsultanta. Zapisnik sa workshop-a je u pripremi. 

Prezentacije sa workshop-a se mogu pregledati/preuzeti na ovom linku.

Workshop u Beogradu 25.-26.Jan 2016

Workshop u Beogradu 25.-26.Jan 2016 

 

Workshop u Beogradu 25.-26.Jan 2016  Workshop u Beogradu 25.-26.Jan 2016 

Workshop u Beogradu 25.-26.Jan 2016

Workshop u Beogradu 25.-26.Jan 2016

Ključni ekspert 2 i Ključni ekspert 3 i Ne-ključni ekpert 2 posetili su stakeholder-e projekta u BiH i Crnoj Gori tokom nedelje od 11. do 15. januara 2016. godine. Poseta je obuhvatila sastanke u Sarajevu, Banja Luci i Podgorici. Glavna tema razgovora odnosila se na izazove i prioritete u okruženju i pitanja HE na regionalnom nivou sliva, kao i budućem planu upravljanja, kao i o nedostatku podataka i zahtevu za podacima od strane Konsultanata.

Sastanak u Sarajevu sa stakeholder-ima BiH   Sastanak u Sarajevu sa stakeholder-ima BiH 

 

Sastanak u Banja Luci sa stakeholder-ima RS  Sastanak u Podgorici sa stakeholder-ima Crne Gore 

Članovi JV tima konsultanata prisustvovali su sastancima održanim 23. i 24. novembra u Beogradu u Vodoprivrednom centru "Sava-Dunav", Brodarska 3, Novi Beograd, kako bi pružili informacije konsultantima koji pripremaju Project Appraisal Document za projekat "Technical Assistance for Water Management in the Drina River Basin", koji finansira GEF – SCCF, a koji se realizuje uz pomoć World Bank.

Delegacija Svetske banke posetila je region u periodu od 21. do 25. septembra 2015. godine. Sastanci na kojima se diskutovalo o napretku i statusu projekta održani su u Sarajevu, Beogradu i Podgorici. 

montenegro