COWI grupa preduzeća pruža usluge nezavisnog multidisciplinarnog konsaltinga i pomaže klijentima u celom svetu već više od 80 godina. Tokom ovog perioda uspešno je završeno skoro 90,000 projekata u 124 države. COWI Grupa je trenutno aktivna u više od 17.000 tekućih projekata u celom svetu. Sa obrtom od 708 miliona evra (u 2013. godini), COWI Grupa nastavlja da održava svoju poziciju kao jedno od vodećih konsultantskih preduzeća u Severnoj Evropi.

 

Najvažniji podaci o COWI-ju

Da bi se zadovoljili rastući zahtevi klijenata da im se na lokalnom nivou obezbede međunarodne konsultantske usluge, COWI Grupa je organizovana u blisku, međusobno povezanu mrežu - Mrežu Jednog Preduzeća. Mreža obuhvata tri regije: Dansku, Norvešku i Švedsku i jednu glavnu poslovnu liniju - Mostove, Tunele i Pomorske Objekte. Pored ove naše tri COWI regije i naše glavne poslovne linije, COWI se takođe sastoji od COWI CMC (tržišta koja se razvijaju u Kini, na Srednjem Istoku i u Centralnoj i Istočnoj Evropi) zajedno sa određenim brojem dodatnih globalnih poslovnih linija unutar mapiranja, objekata aerodroma, železnica i bolnica. Ova organizacija obezbeđuje da sve poslovne jedinice mogu da koriste bogato međunarodno iskustvo cele Grupe, pri čemu mogu da rade u bliskom kontaktu sa lokalnim/regionalnim/globalnim klijentima.

COWI Grupa održava 36 poslovnica i povezanih kancelarija u Aziji, Evropi, na Srednjem Istoku, u Africi i svim delovima Amerike.

 

Osnovna delatnost i organizacija COWI-ja

Organizacija COWI-ja

Osnovna strategija COWI Grupe je obezbeđivanje kombinacije multidisciplinarnih usluga koje se pružaju na lokalnim tržištima i specijalističkih usluga koje se pružaju na globalnom tržištu. Na lokalnim i regionalnim tržištima COWI nudi celu gamu svojih usluga. U svetlu ovih multidisciplinarnih usluga, u COWI regijama ustanovljene su međunarodne stručne mreže. Ove poslovne mreže deluju kao mreža jednog preduzeća na raznim geografskim širinama i u raznim kulturama u korist naših klijenata, zaposlenih i pruženih usluga.

 

 

Osnovna delatnost i organizacija COWI-ja

Stoga COWI može da pruži sve usluge potrebne da se realizuju interdisciplinarni projekti vezani za konsalting u oblastima inženjerstva i planiranja - od profesionalnog saveta u vezi nekog problema do složenog upravljanja celokupnim projektima. Interdisciplinarni projekti se planiraju i realizuju u skladu sa objedinjenim pristupom, koji ne obuhvata samo tradicionalne usluge inženjeringa, već takođe i nauku o životnoj sredini, ekonomiju, finansije, sociologiju, pravne aspekte, razvoj institucija, obuku i transfer tehnologija.

Primarni cilj COWI-ja je da klijentu pruži profesionalne usluge najvišeg kvaliteta. Naš nivo stručne osposobljenosti se konstantno održava i povećava kako bi se moglo odgovoriti na razvoj različitih disciplina i najnovije tehnologije. Kvalitet se u COWI-ju postiže posvećenošću veoma motivisanih kadrova, koji razumeju očekivanja i potrebe klijenta. COWI-jeva nepristrasnost i sposobnost naših zaposlenih da sarađuju unutar celokupne organizacije doprinose postizanju kvaliteta.