Konzorcijum

Organizacija Konzorcijuma

Da bi se pokrile sve predviđene stručne oblasti i da bi se obezbedilo detaljno poznavanje lokalnih uslova koji važe u slivu reke Drine, stručni tim je formiran kao konzorcijum koji čine COWI AS iz Norveške, Stucky SA iz Švajcarske i Institut za vodoprivredu "Jaroslav Černi" AD iz Srbije.