Dokument Datum Format
Roof Report - Local - Final  12/2017  pdf 
Public Consultation Report - Local - Final  12/2017  pdf 
WEAP Modelling Report - Local - Final  09/2017  pdf 
IPF Country Report - Serbia - Main - Local - Final  11/2017  pdf
IPF Country Report - Serbia - Annexes - Local - Final  11/2017  pdf
IPF Country Report - Montenegro - Main - Local - Final  11/2017  pdf
IPF Country Report - Montenegro - Annexes - Local - Final  11/2017  pdf
IPF Country Report  BiH - Main - Local - Final  11/2017  pdf
IPF Country Report  BiH - Annexes - Local - Final  11/2017  pdf
IWRM Country Report - Serbia - Main - Local - Final  07/2016  pdf
IWRM Country Report - Serbia - Annexes - Local - Final  07/2016  pdf
IWRM Country Report - Montenegro - Main - Local - Final  06/2016  pdf
IWRM Country Report - Montenegro - Annexes - Local - Final  06/2016  pdf
IWRM Country Report - BiH - Main - Local - Final  06/2016  pdf
IWRM Country Report - BiH - Annexes - Local - Final  06/2016  pdf
Inception Report - Local - Final  02/2015  pdf
Minutes of the Inception Workshop - Local - Final  12/2014  pdf

Prezentacije

Prezentacija Datum Format
Intro IPF  17/01/2017  pdf
Presentation Sarajevo - MCA & scenarios  17/01/2017  pdf
Prezentacija_DTodic, SA  17/01/2017  pdf
WEAP model_Sarajevo  17/01/2017  pdf
ENV and social issues _ DIPF_BiH  17/01/2017  pdf
Brief Status of Project - DAH for translation  26/01/2016  pdf
River Basin Development Scenarios for translation +GG  26/01/2016  pdf
DRB_CC_MirjamVujadinovicMandic  26/01/2016  pdf
Hidroloski model_Drina_WB v4  26/01/2016  pdf 
Plavsic_WEAP modeling v2  26/01/2016  pdf 
Workshop 26.01.2016 Task 5  26/01/2016  pdf 
Water Management Issues - DAH for translation  25/01/2016  pdf
ENV Issues WS 25.01.2016.  25/01/2016  pdf
Workshop 25.01.2016. Task 2  25/01/2016  pdf
Pravni i institucionalni aspekti (poglavlje 12 i 13)  25/01/2016  pdf

 

Zapisnici sa sastanaka - Final IPF Report i Draft Report

Prezentacija Datum Format
MoM MARR 04.07.2017 SRB - local FINAL  04/07/2017  pdf
MoM MARR 06.07.2017 CG - local FINAL  06/07/2017  pdf
MoM MARR 11 07 2017 BIH - local FINAl  11/07/2017  pdf

 

Prezentacije Final IPF Report-a i Draft Report-a

Prezentacija Datum Format
Agenda RS FINAL  07/2017  pdf
draft Roof Report-introduction - Serbia  07/2017  pdf
draft Roof Report-main aspects - Serbia  07/2017  pdf
draft Roof Report-specific aspects - Serbia  07/2017  pdf
IPF HPP and Environmental Analyses-Serbia  07/2017  pdf
IPF- introduction and scenarios -Serbia  07/2017  pdf
IPF- results and conclusions-Serbia  07/2017  pdf
Agenda MN FINAL  07/2017  pdf
draft Roof Report-main aspects MNE  07/2017  pdf
IPF - introduction and scenarios -MNE  07/2017  pdf
IPF- HPP and Environmental Analyses-MNE  07/2017  pdf
IPF- Results and conslusions-MNE  07/2017  pdf
draft Roof Report- specific aspects MNE  07/2017  pdf
draft Roof Report-introduction MNE  07/2017  pdf
Agenda BIH FINAL  07/2017  pdf
draft Roof Report-main aspects BiH  07/2017  pdf
draft Roof Report-specific aspects BiH  07/2017  pdf
IPF - introduction and scenarios -BiH  07/2017  pdf
IPF- Results and conslusions-BiH  07/2017  pdf
AIPF-HPP and Environmental Analyses-BiH  07/2017  pdf
draft Roof Report-introduction BiH  07/2017  pdf

 

WEAP Trening Beograd, Januar 2017 

Predavanja     (WEAP trening 1 - predavanja.pdf) 
Vežbe   (WEAP trening 1 - vezbe.pdf)
Uputstvo za registraciju i dobijanje licence za WEAP   (WEAP_uputstvo za prijavu.pdf)

 

Obuka za korišćenje hidrološkog i vodoprivrednog modela Drine, Beograd, Jun 2017

Uvodno predavanje   (Radionica 2 - Predavanje - 0 - Uvod - Jasna Plavsic.pdf)
HM osmatranja na slivu Drine  (Radionica 2 - Predavanje 1.1 - Zoran Simic - HM osmatranja sliva Drine.pdf)
Hidrološki model sliva Drine  (Radionica 2 - Predavanje - 1.2 - Milan Stojkovic - Hidroloski model.pdf)
Korišćenje hidrološkog modela  (Radionica 2 - Predavanje - 1.3 - Vladimir Milivojevic - Hidroloski model - obuka.pdf)  
Vodoprivredni model sliva Drine  (Radionica 2 - Predavanje - 2 - Vodoprivredni model Drine - Jasna Plavsic.pdf)
Praktikum za vežbe sa vodoprivrednim modelom  (Radionica 2 - Vezbe - WEAP i Vodoprivredni model Drine.pdf)
Uputstvo za hidrološki model  (Radionica 2 - WBDrina_HM-Uputstvo.pdf)