Svetska Banka i drugi akteri pokušavaju da razreše ovu situaciju (pogotovu u svetlu poplava iz maja 2014. godine) i postoji određen broj inicijativa koje su započete, ili treba da započnu, i to:

 • Technical Assistance (TA) West Balkans Regional Initiative on Flood and Drought Management (WBFDI). West Balkans Drina River Basin Management Project koju finansira GEF i koja se planira za period od 2015. do 2018. godine.
 • TA Balkan / South Europe Energy Strategy 2014 (treba da bude potvrđena), koja će se, pored ostalog, baviti i hidroenergetskim potencijalom u slivu reke Drine.
 • Digital terrain mapping and flood risk mapping 2014-2015, koju finansira IPA i u okviru koje će se vršiti premer izabranih delova doline reke Drine.
 • River Basin Management Plan (RBMP) 2012-2014, koju finansiraju EU i IPA, za potrebe International Sava River Basin Commission (ISRBC).
 • Drina BiH Flood Project 2015-2018, koju finansira IDA, samo za BiH, za Goražde i Bijeljinu, sa obnavljanjem nasipa i uređenjem obala.
 • Serbia Irrigation and Drainage II Project 2016-2020, koju finansira IDA, samo za Srbiju, za oblast oko Zvornika desnoj strani reke Drine.
 • Bosnia Agriculture and Rural Development Project (flood component) 2010 – 2016, koju finansira IDA, čiji su predmet zaštitni nasipi i uređenje obala duž toka reke Drine.
 • Sava Flood Project 2013 – 2020, koju finansira EIB, samo za BiH, čiji su predmet nasipi, pumpe i uređenje obala duž reke Save i ušća Drine u okolini Bijeljine.
 • West Balkans Investment Fund (WBIF) Flood Forecasting Project sa ISRBC.
 • Emergency Floods Recovery Project – samo za BiH.
 •  Floods Emergency Recovery Project – samo za Srbiju.